موسسه ایزیک

موسسه انگیزش و ارتباطات ایمانیان با محوریت آموزش زبان های رایج بین المللی و همچنین توسعه آموزشهای مالی، بازرگانی و فناوری اطلاعات بصورت تخصصی به عنوان یک آموزشگاه الکترونیک و به روز آماده ارائه آموزشهای نوین کشور می باشد

خبرنامه

کلیه حقوق معنوی آموزشها و محتوا برای ایزیک محفوظ است